Pretraži …

Upute autorima konferencije

Upute za pripremu i oblikovanje teksta znanstveno-stručnog rada za objavljivanje u zborniku radova s konferencije

Cjeloviti radovi, izrađeni prema ovoj Uputi biti će objavljeni u časopisu „Nafta i Plin“, s 12. međunarodne konferencije "Nafta, plin, geoterme, vodik - održiva energetska budućnost", Šibenik 7.- 9. listopada 2024. Budući da je časopis „Nafta i Plin“ indeksiran na HRČKU, bazi znanstvenih radova RH to će se radovi moći pročitati u elektroničkom obliku na HRČKU te na web stranici HUNIG-a.

Naslov i sažetak rada treba poslati do 30. lipnja 2024.

Prezentacije treba poslati do 1. listopada 2024. na mail adresu:

info@hunig.hr

 • Pisanje – rad mora biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 • Rad se mora pripremiti i predati u cjelovitom obliku.
 • Preferirani obim rada: do deset stranica.
 • Pri pisanju koristiti Word. Page layout: A4 i margine 2,3 cm.
 • U cijelom tekstu koristiti jednostruki prored.
 • Za pisanje rada koristiti Times New Roman 12 pt i obostrano poravnanje teksta.
 • Naslov rada na hrvatskom jeziku (Times New Roman 14 pt, bold, centralno poravnanje).
 • Naslov rada na engleskom jeziku (Times New Roman 14 pt, bold-italik, centralno poravnanje).
 • Osnovni dijelovi rada su:

          – Naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku
          – Podaci o autorima (ime i prezime), tvrtka, grad i država
          – Sažetak na hrvatskom jeziku
          – Ključne riječi na hrvatskom jeziku
          – Sažetak na engleskom jeziku
          – Ključne riječi na engleskom jeziku
          – Uvod
          – Nekoliko poglavlja (tri do pet) vezanih uz temu rada
          – Zaključak
          – Literatura

 • Naslovi u radu – naslovi u radu mogu biti organizirani u najviše tri razine (1. Glavni naslov, 1.1. Podnaslov i 1.1.1. Podnaslov najniže razine)
 • Uređivač teksta – Microsoft Word treba biti alat za pisanje rada. Stoga su DOC ili DOCX odgovarajući formati. Možete koristiti i druge uređivače teksta kao što su Open Office alati, Libre Office, iPage na Mac OSX računalu ili druge, ali u tom slučaju tekst mora biti prenesen u DOC ili DOCX format.
 • Grafikoni (slike) – trebaju biti direktno uvezeni u tekst kao BMP, JPG ili TIFF format. Preporučena rezolucija je 300 dpi-a, ali molimo nemojte zaboraviti da moraju biti jasno vidljivi čitateljima. Grafikoni trebaju biti usredišteni na stranici. Veličinu i stil teksta autor bira prema vlastitoj želji, ali molimo da koristite isti font za sve grafikone u radu.
 • Boje (grafikoni) – svi grafikoni u predanim dokumentima mogu biti ubačeni u oblik slike u boji (bilo koji oblik od CMYK sistema boja do RGB modela od 8 bita, ali u čistom prikazu).
 • Tablice – molimo koristite MSWord za umetanje tablica. Tablice trebaju biti u središtu  stranice, a tekst unutar tablice prema želji autora.
 • Tekst ispod slika – font u naslovima grafikona ili tablica treba biti manji od redovnog teksta (Times New Roman, veličina 12 pts), oni trebaju biti u središtu, ispisani kosim slovima (italic) te ispod grafikona ili tablice. Primjeri ispravno oblikovanih naslova su:
 • Grafikon 1: Rasjedni pomak po pružanju u analiziranoj zoni ugljikovodika
 • Tablica 1: Popis  e-log intervala analiziranih u ovom radu.
 • Citiranje grafikona i tablica – grafikoni i tablice citiraju se na slijedeći način ”… kao na Grafikonu 2…” ili “…mjerenja uzeta za izračun (Tablica 4.) jasno pokazuju …”’ itd.
 • Za formule treba koristiti editor formula. Formule treba centralno poravnati, obilježiti ih brojevima u zagradi uz desni rub stranice i treba objasniti njihove parametre. Primjerice:

U radu treba primjenjivati SI jedinice.

 • Bibliografski navodi (reference)  – za listu referenci molimo koristite slijedeći format:

Rad u znanstvenim časopisima, knjigama…

ĆORIĆ, S., PAVELIĆ, D., RÖGL, F., MANDIC, O., VRBAC, S., AVANIĆ, R., JERKOVIĆ, L. & VRANJKOVIĆ, A.: Revised Middle Miocene datum for initial marine flooding of North Croatian Basins (Pannonian Basin System, Central Paratethys). Geologia Croatica, 2009, 62, 1, 31-43.

VELIĆ, J.: Geologija ležišta nafte i plina [Geology of Oil and Gas Reservoirs – in Croatian]. –Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering ,University of Zagreb, Zagreb, 2007, 342 p.

 • Citiranje referenci – u radu (tekst, grafikon ili tekst ispod tablice) možete citirati na slijedeći način:”… Geiger (2006.)…” ili “… (Geiger, 2006.; Horvath, 2007.)…”. Ako postoji više od dva autora molimo koristite oblik “Novak Zelenika i drugi, 2010.). Ako ste za jednu tvrdnju citirali više od jedne reference koristite slijedeći stil: (Krige, 1951.; Isaak and Srivastava, 1989.).

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Saznajte više na stranici Pravila o privatnosti