11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Naftno-plinsko gospodarstvo i obnovljivi izvori energije

Šibenik / 17. - 19. listopada 2022.

Glavni organizator

Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa

Visoki pokrovitelji

Znanstveno – stručni podupiratelji

Poziv autorima konferencije

Pozivamo autore da prijave predavanja iz jednog od tematskih područja konferencije kako bi obogatili znanstveni doseg šibenskog skupa, promovirali znanje i svjetska tehnološka postignuća te predstavili mogućnosti hrvatske industrije u realizaciji zahtjevnih energetskih projekata.

Radni dio konferencije imati će: 

  • panel rasprave
  • prezentacije stručnih radova
  • poster prezentacije

 

Važni datumi

15. lipnja 2022.
Rok dostave naslova i sažetaka rada

31. kolovoza 2022.
Rok dostave cjelovitog rada

30. rujna 2022.
Rok za dostavu prezentacije

Teme i sažetke radova možete poslati na e-mail:
info@hunig.hr ili stefanija.novak-zoroe@ina.hr

Upute autorima - priprema radova

Molimo autore da radove pripreme u MICROSOFT WORD PROGRAMU prema uputama za pisanje radova časopisa „Nafta i Plin“.

 

Sažetak stručnog treba sadržavati:

  1. Naslov rada i sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku.
  2. Ime i prezime glavnog autora (koautora), naziv tvrtke, adresu, broj telefona i e-mail.

MARKETINŠKE MOGUĆNOSTI

  • Pokroviteljstvo, podupirateljstvo, sponzorstvo i partnerstvo
  • Predstavljanje na izložbi
  • Postavljanje promotivnih plakata i info-panoa
  • Oglašavanje u časopisu „Nafta i Plin“
  • Predstavljanje tvrtke – prezentacija na konferenciji

IZLOŽBA

Uz konferenciju, u predvorju hotela održati će se izložba. Za potrebe izložbe mogu se naručiti pultovi.

0 +

Predavača

0 +

Sudionika

0 +

Partnera

0

Dana

Šibenik

Galerija slika s konferencija

ŠIBENIK, AMADRIA PARK

Gdje se održava konferencija?

Rezervirajte smještaj u hotelskom naselju Amadria Park