Kotizacija - prijavi se!

REZERVIRAJ svoje mjesto na konferenciji

do 15. rujna 2022.

kn 2.500
 • sudjelovanje na predavanjima i izložbi
 • piće dobrodošlice
 • kavu tijekom pauze
 • buffet ručak oba dana konferencije
 • svečanu večeru
 • brošuru s programom

od 16. rujna 2022.

kn 3.000
 • sudjelovanje na predavanjima i izložbi
 • piće dobrodošlice
 • kavu tijekom pauze
 • buffet ručak oba dana konferencije
 • svečanu večeru
 • brošuru s programom

* Na cijenu usluga se dodaje PDV u iznosu od 25%