Osnovni podaci

Osnovni podaci udruge

Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa

Barčićeva 9,
10 000 Zagreb,
Hrvatska
Telefon: 098 429 298

Registar udruga Republike Hrvatske

Registarski broj: 00000520
MB: 0966584
OIB: 71462679759
Žiro račun: HR 23 2340009 – 1110065002 (PBZ)