Sud časti

Sud časti HUNIG-a

Sud časti pokreće postupak protiv svakog člana Udruge koji ne ispunjava svoje članske obveze, koji krnji ugled Udruge, pojedine sekcije ili drugog člana Udruge.

Sud časti čine predsjednik i dva člana.

Postupak pred Sudom časti može pokrenuti i Skupština Udruge, Predsjedništvo Udruge, Nadzorni odbor i svaki član Udruge osobno.

Sud časti se u svojem radu rukovodi Etičkim kodeksom Udruge .

Mandat članova suda časti traje četiri godine.

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su sljedeći članovi:

Antun Bauk

HUNIG

Zdenko Krištafor

RGN F

Vladimir Cazin

HUNIG