Tajništvo

Tajništvo HUNIG-a

Tajništvo Udruge je stručno-administrativno tijelo Skupštine, Predsjedništva, Uprave. i Predsjednika Udruge. Tajništvo priprema i provodi zadatke i odluke Skupštine, Predsjedništva, Uprave i Predsjednika Udruge, zatim zadatke utvrđene programom rada i odredbama Statuta te obavlja sve ostale administrativno-stručne i operativne poslove.

Tajništvo obavlja i organizira pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, opće poslove te vodi financije, brine se i nadzire obvezu sastavljanja i dostavljanja financijskih izvješća prema važećim zakonskim propisima.

Glavni tajnik član je Predsjedništva i upravlja Tajništvom Udruge, a bira ga Skupština Udruge.