Uprava

Uprava HUNIG-a

Upravu Udruge čine predsjednik, četiri dopredsjednika, glavni tajnik te glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa.

Uprava vodi poslove Udruge u okviru ovlasti dobivenih od Predsjedništva.

U hitnim slučajevima Uprava Udruge donosi odluke o poslovima iz djelokruga Predsjedništva. Takve odluke Uprava predlaže na odobrenje Predsjedništvu na sljedećoj sjednici Predsjedništva.

O svom radu i obavljanju poslova Udruge u vremenu između dviju sjednica Predsjedništva, Uprava Udruge izvješćuje Predsjedništvo u posebnoj točki dnevnog reda.

Uprava Udruge odlučuje o sklapanju ugovora i okvirnih plaća stalnih i honorarnih djelatnika i to kako članova tijela Udruge, tako i vanjskih suradnika i o tome izvješćuje Predsjedništvo.

Zapisnik o radu Uprave vodi glavni tajnik.

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su:

Predsjednik:

ŽELIMIR ŠIKONJA, dipl.ing.

Dopredsjednici:

JERKO JELIĆ – BALTA, dipl.ing.

ŽELJKO TREMAC, dipl.ing.

doc. dr. sc. DARKO PAVLOVIĆ

doc. dr. sc. MARKO CVETKOVIĆ

Glavni i odgovorni urednik

IVAN MEANDŽIJA, dipl. ing.

Glavna tajnica:

STEFANIJA NOVAK – ZOROE, dipl. pol.