Pretraži ..

Upute autorima

Upute autorima za pisanje članaka

Uz svakog autora treba navesti ime, prezime, zvanje, tvrtku ili instituciju u kojoj radi, radno mjesto ili funkciju koju obnaša

Tekst treba urediti opcijom poravnavanja (justified), margine trebaju biti 2,8 cm, font Times New Roman i veličina slova 12 pts.

Pozicija naslova rukopisa i podataka o autoru navedena je na vrhu ove stranice. 

 

UPUTE ZA  OBLIKOVANJE TEKSTA VAŠEG  STRUČNOG RADA

Glavni naslov – na hrvatskom i engleskom jeziku, može sadržavati do 15 riječi.

Sažetak – na hrvatskom  i engleskom jeziku, a može sadržavati do 150 riječi. Molimo nemojte u sažetku koristiti citiranja ili jednadžbe.

Ključne riječi –  na hrvatskom i engleskom jeziku, do 5 riječi.

Naslovi u radu – naslovi u radu mogu biti organizirani u najviše tri razine (1. GLAVNI NASLOV, 1.1. Podnaslov i 1.1.1. Podnaslov najniže razine)

Uređivač teksta – Microsoft Word (Word2003/2007/2010) treba biti alat za pisanje rada. Stoga su DOC ili DOCX odgovarajući formati. Možete koristiti i druge uređivače teksta kao što su Open Office alati, Libre Office, iPage na Mac OSX računalu ili druge, ali u tom slučaju tekst mora biti prenesen u DOC ili DOCX format.

Grafikoni (slike) – trebaju biti direktno uvezeni u tekst kao BMP, JPG ili TIFF format. Preporučena rezolucija je 300 dpi-a, ali molimo nemojte zaboraviti da moraju biti jasno vidljivi čitateljima. Veličinu i stil teksta autor bira prema vlastitoj želji, ali molimo da koristite isti font za sve grafikone u radu.

Boje (grafikoni) – svi grafikoni u predanim dokumentima mogu biti ubačeni u oblik slike u boji  (bilo koji oblik od CMYK sistema boja do RGB modela od 8 bita, ali u čistom prikazu).

Tablice – molimo koristite MSWord (Word2003/2007/2010) za umetanje tablica. Tablice trebaju biti u središtu stranice, a tekst unutar tablice prema želji autora.

Tekst ispod slika – font u naslovima grafikona ili tablica treba biti manji od redovnog teksta (Times New Roman, veličina 12 pts), oni trebaju biti u središtu, ispisani kosim slovima (italic) te ispod grafikona ili tablice. Primjeri ispravno oblikovanih naslova su:

Grafikon 1. Rasjedni pomak po pružanju u analiziranoj zoni ugljikovodika

Tablica 1.  Popis  e-log intervala analiziranih u ovom radu. Oznaka znači apsolutnu dubinu.

Citiranje grafikona i tablica – grafikoni i tablice citiraju se na sljedeći način ”… kao na Grafikonu 2…” ili “…mjerenja uzeta za izračun (Tablica 4.) jasno pokazuju …”’ itd.

Pisanje – rad mora biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Bibliografski navodi (reference)  – za listu referenci molimo koristite slijedeći format:

 

Rad u znanstvenim časopisima

ĆORIĆ, S., PAVELIĆ, D., RÖGL, F., MANDIC, O., VRBAC, S., AVANIĆ, R., JERKOVIĆ, L. & VRANJKOVIĆ, A.: Revised Middle Miocene datum for initial marine flooding of North Croatian Basins (Pannonian Basin System, Central Paratethys). Geologia Croatica, 2009, 62, 1, 31-43.

Knjiga

VELIĆ, J.: Geologija ležišta nafte i plina [Geology of Oil and Gas Reservoirs – in Croatian]. –Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering ,University of Zagreb, Zagreb, 2007, 342 p.

Poglavlje u knjizi

MALVIĆ, T. & VELIĆ, J.: Neogene Tectonics in Croatian Part of the Pannonian Basin and Reflectance in Hydrocarbon Accumulations. –In: SCHATTNER, U. (ed.): New Frontiers in Tectonic Research: At the Midst of Plate Convergence, InTech, Rijeka, 2011, 352 p.

Doktorska disertacija ili magistarski rad

ŠIMON, J.: Prilog stratigrafiji u taložnom sustavu pješčanih rezervoara Sava-grupe naslaga mlađeg tercijara u Panonskom bazenu sjeverne Hrvatske [Contribution to stratigraphy of sandstone reservoirs depositional system in the Sava Group sediments in Late Tertiary of Pannonian basin in the Northern Croatia – in Croatian]. –Unpub. PhD Thesis, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, Zagreb, 1980, 66 p.

Zbornik radova sa simpozija

BASSIOUNI, Z. K. & VELIĆ, J.: Prospecting for Bypassed Oil and Gas. –In: VELIĆ, J., HERNITZ, Z. & SAFTIĆ, B (eds.): 1st International Symposium of Petroleum Geology “Economic Aspects of Petroleum Exploration. An Approach to Rational Exploration”, Zagreb, Proceedings, 1996, 197–202.

Citiranje referenci – u radu (tekst, grafikon ili tekst ispod tablice) možete citirati na slijedeći način:”… Geiger (2006.)…” ili “… (Geiger, 2006.; Horvath, 2007.)…”. Ako postoji više od dva autora molimo koristite oblik “Novak Zelenika i drugi, 2010.). Ako ste za jednu tvrdnju citirali više od jedne reference koristite slijedeći stil: (Krige, 1951.; Isaak and Srivastava, 1989.).

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Saznajte više na stranici Pravila o privatnosti