Pretraži ..

Novosti iz energetike

Vrijeme čitanja: 5 minuta

Skupština Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa prihvatila plan rada i financijski plan za 2019.

Na redovitoj Skupštinu HUNIG-a održanoj 30. siječnja 2019. u Ininoj poslovnoj zgradi u Zagrebu Mario Tot iz Energetskog instituta „Hrvoje Požar“ održao je prezentaciju na temu: „Analize i podloge za izradu Energetske strategije Republike Hrvatske“. U uvodu predavanja Tot se osvrnuo na globalnu energetsku sliku u EU i RH te okruženje, a potom i na strateške ciljeve razvoja energetike – rastuća, fleksibilna i održiva energija, bolja povezanost energetske infrastrukture i veća energetska učinkovitost. Govorio je o dva scenarija energetske transformacije – ubrzanom i umjerenom, potom o potrošnji fosilnih goriva, električne energije, udjelu obnovljivih izvora energije u potrošnji, projekcijama emisije ugljičnog dioksida. Šire se osvrnuo na ulaganja u energetski sektor RH koja se u razdoblju od 2020. do 2050. procjenjuju od 133 do 160 milijardi kuna (bez zgradarstva i istraživanja ugljikovodika).

Kada je riječ o proizvodnji prirodnog plina Tot je istaknuo da se očekuje smanjenje domaće proizvodnje prirodnog plina do 2020. Nakon te godine predviđeno je povećanje proizvodnje kao rezultat eksploatacije novih plinskih polja. Rast proizvodnje plina očekuje se do 2035. godine, a potom bi ponovo uslijedilo smanjenje proizvodnje plina iz vlastitih izvora. Govorio je i o europskim dobavnim pravcima, razvoju projekta u jugoistočnoj Europi te o razvoju plinske mreže u Hrvatskoj. Razvoj plinskog sustava u RH uvjetovan je razvojem tržišta plina i potrebom odgovarajuće razine sigurnosti opskrbe plinom iz domaće proizvodnje i iz uvoza preko dobavnih pravaca iz Slovenije i Mađarske, a vršne potrebe zadovoljavaju se opskrbom iz PSP Okoli. 

U nastavku sjednice Skupštine predsjednik Udruge Želimir Šikonja detaljno je iznio program rada koji je prihvatilo Predsjedništvo na sjednici održanoj 23. siječnja 2019. Šikonja je naglasio da će Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa i dalje poticati razvoj naftno-plinskog gospodarstva, odnosno energetike u cjelini s glavnim ciljem što veće energetske neovisnosti Republike Hrvatske. Udruga će posebice raditi na promociji novih tehnologija i transferu stručnog znanja te podizanju kvalitete rada kroz proaktivnost, otvorenost i pomlađivanje. Samostalno i zajedno s drugim udrugama i institucijama HUNIG će u 2019. organizirat okrugle stolove i predavanja te jubilarnu 10. međunarodnu konferenciju i izložbu, koja će se održati u Šibeniku od 2. do 3. listopada. 

Kada je riječ o izdavačkoj djelatnosti HUNIG će publicirati četiri broja časopisa „Nafta i Plin“, a početi će i pripreme na izradi monografije o 55 godina djelovanja Udruge, potom će se razmotriti mogućnosti za izdavanjem skripti, uputa za rad i dr. Osim bolje suradnje s udrugama, institucijama, fakultetima u RH Udruga planira veću suradnju s komplementarnim udrugama u regiji i šire u svijetu, kao što je primjerice Hrvatski ogranak međunarodne udruge naftnih inženjera (SPE). Od članova Udruge očekuje se aktivno sudjelovanje i stručni doprinos pri izradi zakonske regulative koja se odnosi na djelatnost istraživanja i proizvodnje nafte i plina te energetike kao i doprinos pri izradi energetske strategije RH. Nastavit će se započeta digitalizacija poslovnih procesa Udruge, arhive stručnih članaka te različite marketinške aktivnosti posebice vezane na organiziranje predstojeće jubilarne Desete međunarodne konferencije, zaključio je Šikonja. 

Potom je glavna tajnica Udruge Stefanija Novak Zoroe iznijela financijski plan za 2019. Od prodaje roba i usluga Udruga planira ostvariti 730.000 kuna, potom od članarina i članskih doprinosa pravnih i fizičkih osoba 380.000 kuna, od donacija 20.000 kuna te ostalih prihoda 500 kuna. Ukupni prihodi iznosili bi 1.131.000 kuna. Kada je riječ o rashodima, ono iznose 851.000 kuna, a odnose se na materijalne rashode. Uz to su rashodi amortizacije (10.000), financijski rashodi (10.000), donacije (20.000) te ostali rashodi u iznosu od 19.000 kuna obuhvaćaju rashode po osnovi otpisa potraživanja od tvrtke FLEXSTREAM d.o.o. koja je u stečaju. Ukupni rashodi su 910.000 kuna. 

U nastavku Skupština je, na prijedlog Predsjedništva, za dopredsjednika HUNIG-a za geologiju jednoglasno izabrala docenta na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Marka Cvetkovića.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Saznajte više na stranici Pravila o privatnosti