Predsjedništvo

Predsjedništvo HUNIG-a

Predsjedništvo Udruge je izvršno tijelo Skupštine.

Predsjedništvo čine predsjednik, dva dopredsjednika (jedan za područje geologije a drugi za područje naftnog rudarstva), glavni tajnik, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa i izdavačke djelatnosti, predsjednik Udruge iz prethodnog mandata, pročelnici sekcija, odnosno njihovi zamjenici te predstavnici članova utemeljitelja.

U Predsjedništvo Udruge mogu se predlagati i članovi Udruge, koja su se naročito istakla svojim dosadašnjim radom.

Mandat svih članova Predsjedništva s pravom glasovanja traje četiri godine.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

Na Izbornoj skupštini HUNIG-a održanoj 26. listopada 2018. izabrani su sljedeći članovi:

Želimir Šikonja

HUNIG

Jerko Jelić Balta

INA

Željko Tremac

HUNIG

Darko Pavlović

PLINACRO

Marko Cvetković

RGN F

Ivan Meandžija

HUNIG

Stefanija Novak Zoroe

HUNIG

Laslo Farkaš Višontai

PSP

Lovorka Kipson Blažević

INA

Nataša Vujec

HUNIG

Željko Belošić

HUNIG

Robert Bošnjak

PLINACRO

Bruno Ernečić

PSP

Gordana Sekulić

HUNIG

Predsjedništvo Udruge :

 • vodi Udrugu u skladu sa Statutom, odlukama Skupštine i programom rada;
 • podnosi Skupštini izvještaj o radu i okvirni plan aktivnosti u sljedećem razdoblju;
 • podnosi Skupštini pregled financijskog poslovanja za proteklo razdoblje;
 • podnosi Skupštini prijedlog financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu ;
 • poduzima mjere za ostvarivanje godišnjeg plana rada;
 • predlaže sekcijama mjere za unapređenje rada, poboljšanje djelatnosti;
 • organizira suradnju između sekcija;
 • organizira održavanje predavanja, savjetovanja i drugih priredaba;
 • predlaže Skupštini Udruge donošenje odluka o pitanjima unapređivanja rada Udruge;
 • predlaže dodjelu naslova zaslužnim i počasnim članovima;
 • osniva, po potrebi savjete, odbore, radne grupe, povjerenstva, stručna tijela i utvrđuje njihove zadaće;
 • predlaže Skupštini donošenje Statuta, pravilnika, poslovnika i tumačenja te izmjenu i dopunu tih akata;
 • izvršava zaključke Skupštine;
 • organizira rad Udruge između dviju Skupština;
 • podnosi Skupštini izvješće o radu Udruge;
 • donosi odluku o žalbi člana u prvom stupnju na primanje i isključenje;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • obavlja sve ostale poslove za koje ga ovlasti Skupština Udruge.